Đối tác

Ngoại ngữ Universe

Ngoại ngữ Universe được thành lập bởi Inter Go. Hoạt động chuyên sâu về đào tạo ngoại ngữ

Công ty TNHH Interzen

Công ty Interzen là thành viên của Inter Go Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn việc làm quốc tế: Australia, Nhật Bản, Việt Nam (Miền Nam)

Dịch vụ định cư

Chỉ 150.000 EURO Có thể định cư EU Cho gia đình 3 thế hệ (CHA MẸ, ĐƯƠNG ĐƠN, CON)

Đại học Đông Á

Đại học Đông Á được thành lập theo Quyết định 644/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng đào tạo và cung ứng cho...