GIỚI THIỆU VỀ AKANE GROUP

Về chúng tôi

Inter Go bao gồm các thành viên: Akane Manpower | Interzen | Ngoại ngữ Universe

Đường lối hoạt động

Với phương châm đặt chất lượng đào tạo và chất lượng dịch vụ, vì lợi ích của khách hàng và để giữ gìn, nâng cao uy tín của chính...

Thế mạnh

Inter Go có văn phòng và nhân viên tại Nhật sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho ứng viên trong thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật. Với chi...

Ban lãnh đạo

Ban Giám đốc Akane Việt Nam gồm các thành viên từng học tập, sinh sống, làm việc nhiều năm tại Nhật Bản và có kinh nghiệm trong lĩnh vực...

Cơ sở vật chất

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm...

Nhân viên nghiệp vụ

Danh sách nhân viên nghiệp vụ (đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo...